Общи условия

I. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

1. Електронният магазин www.sugabuba.com предлага богата гама от козметични продукти. За всеки продукт са посочени цената и основните характеристики.
2. ШУГА КЪМПАНИ не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на продуктите, които не се отнасят към основните характеристики на продукта.
3. Цените на продуктите са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските (транспортните разходи, свързани с доставката на продукта не е включена в цената на стоките).
4. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката публикушани в графа „Доставка“
5. ШУГА КЪМПАНИ си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до продукти, услуги, цени и характеристики на продуктите. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от продуктите да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

II. ПОРЪЧКИ.

6. Потребителите имат право да поръчват всички продукти, предлагани на сайта на ШУГА КЪМПАНИ. Регистрацията в сайта е задължителна.
12. За да направите поръчка през сайта на ШУГА КЪМПАНИ, следвайте следните стъпки:
12.1. Изберете желания продукт от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката.
12.2. За да добавите дадена стока към своята поръчка /кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в кошницата”, находящ се под всеки продукт. Можете да добавяте неограничен брой продукти към своята поръчка /кошница/.
12.3. В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Кошница”. Над него е изписан броят на добавените в кошницата продукти, а в съдържанието на самата кошница и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък с продуктите, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на продуктите от един и същ вид.
12.4. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в кошницата – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате продуктите от списъка, натиснете бутона „Купи”.
12.5. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail.
12.6. Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.sugabuba.com. Моля, натиснете „Купи”.
В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Изпрати поръчката”.
13. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Шуга Къмпани” ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Изпрати поръчката”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Кошница”. Това действие има правно обвързваща сила независимо от това, че поръчката е направена от оператор на ШУГА КЪМПАНИ по телефона, собственоръчно от Потребителя или чрез предоставяне на данни за поръчка по e-mail изпратени от потрбителя.
На посочения от Вас e-mail ще получите информация за това какво сте поръчали „Продукт“ и на каква стойност е направената поръчка.
14. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните продукти, ШУГА КЪМПАНИ има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, ШУГА КЪМПАНИ може да достави на потребителя продукти или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на потребителя.
15. Ако е необходимо, служител на ШУГА КЪМПАНИ ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

16. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
 В брой при доставка (наложен платеж )
 С банкова карта
 По банков път

17. При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.
18. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ШУГА КЪМПАНИ. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
19. При начин на плащане с банков превод на територията на България, поръчаните продукти се изпращат СЛЕД като сумата е пристигнала в банковата сметка. Срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в нашата банкова сметка.
20. При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на клиента.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

37. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, ШУГА КЪМПАНИ има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
38. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на ШУГА КЪМПАНИ на формата за въпроси и запитвания или на тел: 0887458463, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.

39. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. ШУГА КЪМПАНИ не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Условия за ползване.
40. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.sugabuba.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ШУГА КЪМПАНИ и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
41. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се с общите условия и ги приемам“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes